Klasyczna Instalacja Fotowoltaiczna

• Awaria sieci przesyłowej – brak prądu – brak produkcji z paneli fotowoltaicznych

• Zwiększenie napięcia w gniazdku – wyższy pobór prądu

• Kolejne urządzenia elektryczne w domu – wyższy pobór prądu

• Wyższy pobór prądu– wyższe rachunki

• Awaria sieci przesyłowej – brak możliwości zbilansowania rocznego

• Umożliwienie zbilansowania rocznego – 20/30 % wyższy koszt instalacji fotowoltaicznej

SOKE - Systemy Ograniczania Kosztów Energii

• Awaria sieci przesyłowej – nasz dom zasilany jest z magazynu energii elektrycznej

• Zwiększenie autokonsumpcji energii z paneli do min 60% – neutralny wpływ na sieć nN

• Nie dokładamy urządzeń elektrycznych w celu zwiększenia konsumpcji energii z paneli PV

• Dzienne bilansowanie energii elektrycznej

• Brak potrzeby przewymiarowywania instalacji fotowoltaicznej – niższe koszty instalacji PV

• Umożliwienie wykorzystania zakupu energii elektrycznej za 38 gr/kWh w godzinach szczytowych

• Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0.