O NAS

Ecological Projects Poland

Ecological Projects Poland (EPP) –Twój partner w drodze do przyszłości.

Ecological Projects Poland (EPP) Sp. z o. o. działa w obszarze zarządzania energią elektryczną dla instalacji wrażliwych pogodowo ( Odnawialnych Źródeł Energii ) oraz
wysoko zaawansowanych technologii utylizacji, recyklingu i neutralizacji odpadów przemysłowych, m.in.:

  • redukcja strumienia odpadów poprzez odzysk/recykling wyselekcjonowanych składników odpadów;
  • optymalizacja sposobu zagospodarowania odpadów z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego i/lub parametrów ekonomicznych procesu;
  • neutralizacja odpadów niebezpiecznych połączona z odzyskiem cennych składników

Efektywność

Efektywne działania w tym zakresie oraz prowadzone projekty zaowocowały współpracą z firmami i specjalistami na całym świecie.

Zrealizowane projekty koncepcyjne rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością górnictwa węgla kamiennego pozwoliły na ścisłą współpracę z wiodącymi producentami komponentów dla instalacji wrażliwych pogodowo ( fotowoltaika, wiatr ).

Realizowane projekty

Obecnie realizowane są projekty z zakresu zagospodarowanie odpadów górniczych (hałdy) oraz wdrożenia systemów magazynowania energii elektrycznej w celach stabilizacji i uelastycznienia sieci przesyłowej energii elektrycznej

Ambicją Zarządu Firmy jest nie tylko zaadoptowanie istniejących metod i rozwiązań do wymagań Klienta, które mogą być szeroko stosowane. W tym celu utworzono Dział Nowych Technologii, którego działanie jest oparte o zespół uznanych specjalistów z różnych dziedzin.