OFERTA

Produkty i materiały

Produkty recyklingu odpadów górniczych:
– węgiel dla celów energetycznych,
– kruszywa, stosowane głównie w budownictwie drogowym.

Produkty utylizacji odpadów energetycznych:
– spoiwa do utwardzania podłoża.

Surowce i produkty z zasobów Dolnego Śląska:
– kruszywa z kopalni z terenu Dolnego Śląska.;

Magazyny energii elektrycznej:
– magazyny energii elektrycznej dla prosumentów,
– magazyny energii elektrycznej dla przedsiębiorstw oraz instalacji OZE,
– magazyny energii elektrycznej dla Operatorów Systemu Dystrybucji