Ecological Projects Poland

Zaawansowane technologie magazynowania energii, utylizacji i recyklingu odpadów

KILKA SŁÓW O NAS

Odpowiedzialne spojrzenie na korzystanie z środowiska naturalnego w przemyśle

Firma Ecological Projects Poland Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie projektowania pracesów utylizacji odpadów przemysłowych, powstających głównie w górnictwie węgla kamiennego, hutnictwie metali kolorowych i energetyce. Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami – skuteczne, opłacalne i bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Wiążemy odpowiedzialne gospodarowanie odpadami z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Wdrażamy systemy Magazynowania Energii Elektrycznej dla prosumentów, Operatorów Sieci Dystrybucyjnej, Operatorów Sieci Przesyłowej oraz przedsiębiorstw, zakładów i farm fotowoltaicznych i wiatrowych

OFERTA

Magazyny energii

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO ZDOBYCIA NIEZALEŻNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Sieć elektroenergetyczna to złożony system, w którym podaż i zapotrzebowanie na energię elektryczną muszą być w każdym momencie równe. Magazynowanie energii odgrywa ważną rolę w tym procesie równoważenia i pomaga stworzyć bardziej elastyczny i niezawodny system sieci.

  • innowacyjny system zarządzania energią
  • system backup: zasilanie domu w czasie przerw w dostawie prądu
  •  możliwość rozbudowy magazynu energii
  •  prosta instalacja i intuicyjny system zarządzania
OFERTA

Utylizacja i recykling

  • Utylizacja odpadów – opracowanie technologii, zaprojektowanie, budowa i uruchomienie linii technologicznej.
  • Segregacja/separacja, recykling odpadów – zaprojektowanie procesu, organizacja, dobór i dostawa urządzeń, optymalizacja technologii.
  • Dostawa odzyskanego miału/koncentratu węglowego.
  • Dostawa kruszyw z recyklingu odpadów górniczych.
  • Dostawa spoiw hydraulicznych do utwardzania nawierzchni
  • Dostawa kruszyw naturalnych z terenu Dolnego Śląska
DLACZEGO MY?

Dbamy o wysokie standardy utylizacji odpadów

Skuteczna i trwała neutralizacja

Wprowadzamy i stosujemy technologie zgodne z zasadą „zero waste”.

Stosowanie metod ekonomicznie opłacalnych

Potrafimy zarabiać na odpadach niebezpiecznych bez szkody dla środowiska.

PARTNERZY

Zaufali nam

MASZ PYTANIA?

Zadzwoń lub napisz do nas!