Ecological Projects Poland

Ecological Projects Poland (EPP) – specjalista w bezpiecznym i opłacalnym zarządzaniu odpadami trudnymi i groźnymi dla środowiska.

zdjęcie pracownika i zakładu utylizacji odpadów

Ecological Projects Poland (EPP) Sp. z o. o. działa w obszarze wysoko zaawansowanych technologii utylizacji, recyklingu i neutralizacji odpadów przemysłowych, m.in.:

  • redukcja strumienia odpadów poprzez odzysk/recykling wyselekcjonowanych składników odpadów;
  • optymalizacja sposobu zagospodarowania odpadów z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego i/lub parametrów ekonomicznych procesu;
  • neutralizacja odpadów niebezpiecznych połączona z odzyskiem cennych składników i energii.

Efektywne działania w tym zakresie umożliwia bardzo dobra znajomość rynku odpadów przemysłowych oraz ścisła współpraca z firmami i specjalistami z tego zakresu.

Obecnie realizowane są projekty z zakresu zagospodarowanie odpadów górniczych (hałdy) oraz pozostałości energetyki cieplnej (popioły lotne). Planowane jest również rozpoczęcie prac nad zagospodarowaniem odpadów hutniczych: żużli, popiołów, pyłów i in., które są składowane i stanowią poważne zagrożenie dla środowiska.

Wprowadzenie metod i technologii zawiera szereg kluczowych elementów, m.in.:

  • odzyskiwanie cennych składników przetwarzanych odpadów;
  • pełna neutralizacja odpadów niebezpiecznych do postaci całkowicie obojętnej dla środowiska naturalnego lub co najmniej separację części niebezpiecznej odpadów celem jej dalszego przetwarzania;
  • równolegle z opracowaniem technologii, analizowane są aspekty ekonomiczne przyszłego procesu przemysłowego, tak, aby jego wdrożenie było zarówno sukcesem technologicznym, jak i ekonomicznym.

Ambicją Zarządu Firmy jest nie tylko zaadoptowanie istniejących metod i rozwiązań do wymagań Klienta, ale również opracowanie własnych technologii zagospodarowania i utylizacji odpadów oraz wytwarzania z nich użytecznych materiałów, które mogą być szeroko stosowane. W tym celu utworzono Dział Nowych Technologii, którego działanie jest oparte o zespół uznanych specjalistów z różnych dziedzin. Zostanie również uruchomione laboratorium analityczno – badawcze, z którego usług korzystać będzie zarówno EPP, jak i podmioty zewnętrzne.

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody na ich zapis lub
wykorzystanie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie Polityka Prywatności

Zamknij [X]